2015

30.4.2015      Stavanie májov

23.5.2015      Vystúpenie Tŕnie

30.5.2015      Regionálna pehliadka Nositelia tradícií - Pliešovce

30.5.2015      Rúcanie májov

  6.6.2015      Podjavorské folklórne slávnosti

19.6.2015      Vystúpenie Zolná

20.6.2015         Folklórny festival Šahy - Nech slovenská pieseň Hontianskou župou znie

27.6.2015       Vystúpenie Podhorie 

22.8.2015     Hontianska paráda Hrušov

28.8.2015     Vystúpenie Sliač

30.8.2015     Stretnutie rodákov Pliešovce

 5.9.2015      Svadba

12.9.2015     Svadba

3.10.2015     Gaštanové slávnosti - Modrý Kameň

17.10.2015    Vystúpenie Tŕnie

24.10.2015    Hrušov