2014

 

 7.2.2014    PRIADKY - KD Pliešovce

 9.2.2014    STUDNIČKA - Rádio REGINA - 15.00 hod.

15.2.2014    FAŠIANGY Pliešovce

1.3.2014     Vystúpenie na Sliači

22.3.2014    PRIADKY - Zvolenský zámok

26.4.2014    SVADBA

14.6.2014    Podjavorské folklórne slávnosti

21.6.2014    KŠINÁ

22.6.2014    MACHULINCE

29.6.2014    KLENOVEC

19.7.2014    SUCHÁŇ

20.7.2014    KORYTÁRKY

25.7.2014    MEDZINÁRODNÝ NOVOHRADSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL LUČENEC

28.8.2014    SLIAČ

 6.9.2014     BABINÁ