Ponúkame

 

vystúpenia folklórnej skupiny na rôznych podujatiach.

Vystúpenia môžu byť zostavené v ľubovoľnej dĺžke a vybraté z bohatého repertoáru skupiny, ktorý obsahuje okrem zvykoslovných pásiem aj krásne ľudové piesne a tance z regiónu Pliešovskej kotliny.

Zvykoslovné pásma:

 
Krštenie
Svadba
Páračky a priadky
Rukovačka
Stavanie májov
Keď kosy cvendžia
Už sme žitko zožali
V nedeľu poobede
Annabál
Orechári
V tej pliešovskej murovanej krčmičky
Fašange
 
Vianočné koledy
 
Tance:
 
Čerešnička
Kozipolka
Ženské kolesá
Dievčenské kolesá
Čardáše
Cepový tanec
Palicový tanec
Čapáše
Ťapkaný

 

Ak máte záujem o naše vystúpenie, kontaktujte nás, veľmi radi medzi Vás prídeme.