ROK 2019

 

 

01.06.2019        Škola tanca - Zaježovská slávnosť

08.06.2019        Podjavorské folklórne slávnosti

15.06.2019        Čepčenie nevesty

30.06.2019        Požitavské folklórne slávnosti  - Maňa

06.07.2019        Čepčenie nevesty

17.08.2019        Hontianska paráda Hrušov

25.08.2019        Podskalské slávnosti - Sása