V tejto časti sa dozviete kde sme vystupovali, alebo kde nás môžete najbližšie stretnúť.