Členovia

 

Umelecká vedúca:

Anna Ďurčová

 

Spevácka a tanečná zložka:

 

Anna Ďuríková

Anna Kyseľová

Anna Vajdová

Anna Kuglerová

Anna Jaďuďová

Dana Cútová

Margita Černická

Jolana Paľová

Eva Luptáková

Alena Vajdová

Adriana Zubercová

Žofia Cútová

Veronika Luptáková

Martina Debnárová

Kristína Knošková

Zuzana Strhárska

Radka Strmeňová

Anna Paľovová

Ján Velkov

Branislav Jaďuď

Mário Mrenica

Viktor Ďurík

Štefan Strhársky

Pavel Degúľ

Roman Rell

Ľubo Rell

Jozef Šimo

 

Hudobná zložka

 

Veronika Popperová - husle - vedúca ľudovej hudby

Mária Cútová - husle

Žofia Cútová - cimbal

Daniel Bebej - husle, viola, kontrabas

Šimon Cút - viola