Aj v tomto roku Vás chceme poprosiť o podporu našej folklórnej skupiny formou darovania 2% zo svojich zaplatených daní. Môžete tak urobiť priamo v daňovom priznaní za rok 2017, alebo formou Vyhlásenia o poukázaní dane.  

Tlačivo (editovateľné) si môžete stiahnuť na: https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2018/01/Vyhl%C3%A1senie-2018-DP-2017-editovate%C4%BEn%C3%A9.pdf
 
 
 
Údaje o príjmateľovi:
 
IČO: 42189837
Názov: Folklórna skupina Rozmarín
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Námestie SNP č. 37
         962 63 Pliešovce
 
 
ĎAKUJEME