17.1.2012      Večer s Rozmarínom - KD Pliešovce

11.2.2012      Vystúpenie pri príležitosti osláv 20. výročia založenia skupiny - KD Pliešovce

18.2.2012      Fašiangy - obec Pliešovce

26.5.2012     Stretnutie občanov Zaježová

2.6.2012       Vykrúcanka svadba

 9.6.2012      Podjavorské folklórne slávnosti Pliešovce

23.6.2012     Horehronské dni spevu a tanca Heľpa

14.7.2012     SALVA FEST Sása

28.7.2012     Na badínskych vŕškach - Badín

1.9.2012      Vystúpenie v Bratislave

6.10.2012     Festival hudobného folklóru - regionálna prehliadka sólistov spevákov, inštrumentaistov, ľudových hudieb a speváckych skupín - Dobrá Niva

13.10.2012  Vystúpenie v Kalinke - mesiac úcty k starším

11.11.2012  Krajská prehliadka sólistov spevákov, inštrumentaistov, ľudových hudieb a speváckych skupín - Slovenská Ľupča

6.12.2012    Spievanie kolied pri rozsvietení vianočného stromčeka a Mikuláš - Námestie SNP Pliešovce

25.12.2012   Orechári v rádiu LUMEN o 17.25 hod.