Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, ktorí nám venovali 2 % zo svojich daní, a tak podporii našu činnosť.

 
Najbližšie nás môžete stretnúť:
 
 
 

13.8.2016         Senohrad